سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

محکومیت

ثبت قطعنامه دو حزبی ۱۰۳۴ در مجلس نمایندگان ایالات متحده درمحکومیت توطئه تروریستی علیه گردهمایی پاریس…

گردهمایی ایران آزاد به‌منظور حمایت از طرح ۱۰ ماده‌یی  رهبر اپوزیسیون ایران خانم مریم رجوی برای آیندة ایران  برگزار شد مجلس نمایندگان به‌آژانس‌های ذیربط دولت آمریکا فراخوان می‌دهد که با متحدان اروپایی ما کار کنند تا مقام‌های رژیم…