سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

محمد رزاقی مزدور

غلامرضا صادقی جبلی؛ مأموری برای نفوذ از سوی اطلاعات آخوندی

غلامرضا صادقی جبلی مأمور اطلاعات آخوندها در طرح نفوذ به درون مناسبات سازمان مجاهدين و ارتش آزادی بخش می باشد و در اجرای تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های وزارت اطلاعات برای شيطان سازی عليه مجاهدين، نقش داشته است. مزدور صادقی جبلی در دهه 60 به…