سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

محسن موکدی – ماسک مسخره خواهر بی قرار

ماسک مسخره خواهر بی‌قرار بر روی صورت مأمور وزارتی- از محسن مؤکدی

اخیراً مصاحبه‌ای در یک سایت وزارت نجاست آخوندی درج‌شده تحت این عنوان که خواهر من شکایت از این دارد که مجاهدین برادر مرا گمراه و مغزشویی کردند و این فرد ساده‌ دل (یعنی من) را با خود برده و اسیر کرده‌اند والان حتی اجازه نمی‌دهند که من صدای او…