سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

محسن رضایی و مقابله ابلهانه با قیام

محسن رضایی و مقابله ابلهانه با قیام از طریق خالی‌بندی

ضربه کوبنده قیام بر نظام ولایت‌فقیه آن‌را دچار گیجی مفرط کرده است، یکی از اقدامات ناشی از این گیجی خامنه‌ای به میدان فرستادن بریده پاسداری به اسم سبزعلی رضایی به میدان است تا به‌زعم خود سناریوی ساخته پرداخته دستگاه اطلاعاتی آخوندها جهت…