برچسب: مجاهدین هماورد ایدئولوژیک و سیاسی نظام ولایت فقیه

بدری پورطباخ، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بدری پورطباخ، همردیف مسئول‌اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بدری پورطباخ، همردیف مسئول‌اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران https://vimeo.com/444456097 بدری پورطباخ، همردیف مسئول‌اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ...

کاک باباشیخ حسینی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

کاک باباشیخ حسینی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

کاک باباشیخ حسینی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران https://vimeo.com/444456140 کاک بابا شیخ حسینیدبیرکل سازمان خبات کردستان ایران سخنان کاک باباشیخ حسینی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس ...

محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا

محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا

محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا https://vimeo.com/444138568 دکتر محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا ...

پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا

پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا

پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا https://vimeo.com/444138652 پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا پرویز ...

عزیزالله پاکنژاد، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

عزیزالله پاکنژاد، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

عزیزالله پاکنژاد، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران https://vimeo.com/444138485 عزیزالله پاکنژاد، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران عزیزالله پاکنژادعضو شورای ملی مقاومت ایران سخنان ...

سهیلا صادق، مسئول کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا

سهیلا صادق، مسئول کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا

سهیلا صادق، مسئول کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا https://vimeo.com/444138714 سهیلا صادق، مسئول کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین ...

سناتورها ونمایندگان‌برجسته پارلمان ۶کشور دراجلاس بین‌المللی ایران آزاد

سناتورها ونمایندگان‌برجسته پارلمان ۶کشور دراجلاس بین‌المللی ایران آزاد

سناتورها ونمایندگان‌برجسته پارلمان ۶کشور دراجلاس بین‌المللی ایران آزاد پیام‌ها و سخنرانی‌های سناتورهالئو هوساکاس از کانادا (رئیس پیشین سنا و سناتور کنونی)یوانا سکولا و ریچارد مایر از سنای لهستانلوچومالان و روبرتو ...

دکتر صالح رجوی مسئول کمیسیون بهداشت و درمان شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا

دکتر صالح رجوی مسئول کمیسیون بهداشت و درمان شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا

دکتر صالح رجوی مسئول کمیسیون بهداشت و درمان شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا https://vimeo.com/443945665 دکتر صالح رجوی مسئول کمیسیون بهداشت و درمان شورای ملی مقاومت ...

عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغار چهلمین سال تأسیس شورا

عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغار چهلمین سال تأسیس شورا

عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغار چهلمین سال تأسیس شورا https://vimeo.com/443945696 عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغار چهلمین سال تأسیس ...

ابراهیم مازندرانی، مسئول کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس

ابراهیم مازندرانی، مسئول کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس

ابراهیم مازندرانی، مسئول کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس https://vimeo.com/443945745 ابراهیم مازندرانی، مسئول کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس ابراهیم ...

صفحه 1 از 9 1 2 9

آخرین مطالب