برچسب: مجاهدین در آلبانی

درگذشت‌پروفسوردکتر آرین پوشی دوست مجاهدین و پزشک‌انساندوست آلبانیایی، براثر کرونا

درگذشت‌پروفسوردکتر آرین پوشی دوست مجاهدین و پزشک‌انساندوست آلبانیایی، براثر کرونا

درگذشت‌پروفسوردکتر آرین پوشی دوست مجاهدین و پزشک‌انساندوست آلبانیایی، براثر کرونا درگذشت‌پروفسوردکتر آرین پوشی دوست مجاهدین و پزشک‌انساندوست آلبانیایی، براثر کرونا https://vimeo.com/434726070 آلبانی روز سه‌شنبه شاهد جان باختن اولین پزشک برجسته ...

سخنرانی استیو مک کیپ، مارگاریتا دوران وادل، فیصل الرفوع و شهین سنقری درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی

سخنرانی استیو مک کیپ، مارگاریتا دوران وادل، فیصل الرفوع و شهین سنقری درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی

سخنرانی استیو مک کیپ، مارگاریتا دوران وادل، فیصل الرفوع و شهین سنقری درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی سخنرانی استیو مک کیپ، مارگاریتا دوران وادل، فیصل الرفوع و شهین سنقری درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی ...

سخنرانی اینگرید بتانکور، توماس نورد، میشل دو ووکولور،

سخنرانی اینگرید بتانکور، توماس نورد، میشل دو ووکولور، لوچو مالان، تیسیر التمیمی، هرمان ترتش، اوریولا بامپوری و امینه قرایی درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی

سخنرانی اینگرید بتانکور، توماس نورد، میشل دو ووکولور، لوچو مالان، تیسیر التمیمی، هرمان ترتش، اوریولا بامپوری و امینه قرایی درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی سخنرانی اینگرید بتانکور، توماس نورد، میشل دو ووکولور، ...

سخنرانی راما یاد، جان پری، خوان فرناندو لوپز آگویلار، راجر گادسیف، میلان زور و حسین یعقوبی درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی

سخنرانی راما یاد، جان پری، خوان فرناندو لوپز آگویلار، راجر گادسیف، میلان زور و حسین یعقوبی درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی

سخنرانی راما یاد، جان پری، خوان فرناندو لوپز آگویلار، راجر گادسیف، میلان زور و حسین یعقوبی درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی سخنرانی راما یاد، جان پری، خوان فرناندو لوپز آگویلار، راجر گادسیف، ...

 سخنرانی بارونس ورما، آنتونیو تاسو و نمایندگانی ازجوامع ایرانی در کنفرانس‌بین‌المللی چهلمین سال مقاومت‌انقلابی

 سخنرانی بارونس ورما، آنتونیو تاسو و نمایندگانی ازجوامع ایرانی در کنفرانس‌بین‌المللی چهلمین سال مقاومت‌انقلابی

 سخنرانی بارونس ورما، آنتونیو تاسو و نمایندگانی ازجوامع ایرانی در کنفرانس‌بین‌المللی چهلمین سال مقاومت‌انقلابی سخنرانی بارونس ورما، آنتونیو تاسو و نمایندگانی ازجوامع ایرانی در کنفرانس‌بین‌المللی چهلمین سال مقاومت‌انقلابی https://vimeo.com/432763519 کنفرانس ...

بازتاب‌قطعنامه دوحزبی کنگره‌امریکا درتلویزیون تاپ چنل آلبانی، فراخوان‌به بستن سفارت‌آخوندها درآلبانی

بازتاب‌قطعنامه دوحزبی کنگره‌امریکا درتلویزیون تاپ چنل آلبانی، فراخوان‌به بستن سفارت‌آخوندها درآلبانی

بازتاب‌قطعنامه دوحزبی کنگره‌امریکا درتلویزیون تاپ چنل آلبانی، فراخوان‌به بستن سفارت‌آخوندها درآلبانی بازتاب‌قطعنامه دوحزبی کنگره‌امریکا درتلویزیون تاپ چنل آلبانی، فراخوان‌به بستن سفارت‌آخوندها درآلبانی https://vimeo.com/431364919 تاپ چنل آلبانی: اکثریت کنگره آمریکا از ...

موج‌همبستگی‌با مرجان شورشگر و تهدید‌قضائیه‌آخوندها علیه هنرمندان توسط یک نوچه شعبان بی‌مخ

موج‌همبستگی‌با مرجان شورشگر و تهدید‌قضائیه‌آخوندها علیه هنرمندان توسط یک نوچه شعبان بی‌مخ

موج‌همبستگی‌با مرجان شورشگر و تهدید‌قضائیه‌آخوندها علیه هنرمندان توسط یک نوچه شعبان بی‌مخ موج‌همبستگی‌با مرجان شورشگر و تهدید‌قضائیه‌آخوندها علیه هنرمندان توسط یک نوچه شعبان بی‌مخ https://vimeo.com/430275915 موج همبستگی با مرجان شورشگر ...

پیام مریم رجوی به‌کنفرانس اعلام‌حمایت اکثریت‌اعضای‌کنگره از قطنامه۳۷۴

پیام مریم رجوی به‌کنفرانس اعلام‌حمایت اکثریت‌اعضای‌کنگره از قطنامه۳۷۴ برای ایستادن درکنار مردم‌ایران برای‌آزادی

پیام مریم رجوی به‌کنفرانس اعلام‌حمایت اکثریت‌اعضای‌کنگره از قطنامه۳۷۴ برای ایستادن درکنار مردم‌ایران برای‌آزادی پیام مریم رجوی به‌کنفرانس اعلام‌حمایت اکثریت‌اعضای‌کنگره از قطنامه۳۷۴ برای ایستادن درکنار مردم‌ایران برای‌آزادی مریم رجوی: مردم ایران ...

صفحه 1 از 6 1 2 6

آخرین مطالب