سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

لرد برایان کاتر نماینده مجلس اعیان حمایت از قیام مردم ایران

اعلام حمایت لرد برایان کاتر نماینده مجلس اعیان انگلستان از قیام ایران

این مطلقا شوکه کننده است که رژیم حاکم بر ایران تلاش دارد که تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز در شهرهای سراسر ایران را بجای اینکه به خواسته های برحق مردم ایران پاسخ دهد سرکوب کند. من کاملا از پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی…