برچسب: قیام و مقاومت دربرابر آخوندها

مریم رجوی

مریم رجوی: ایران شورشگر به پا می‌خیزد

مریم رجوی: ایران شورشگر به پا می‌خیزد حمایت از مردم بپاخاسته و پشتیبانی از جوانان شورشگر و کانون‌های شورشی یک وظیفه ملی و میهنی است سلام به‌ مردم و جوانان ...

قیام ایران به‌رغم سرکوب وحشیانه، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای برای سومین روز ادامه می‌یابد

مردم شیراز در سومین روز قیام سراسری به خیابان‌ها ریختند و با پاسداران درگیر شدند، چند تظاهر کننده شهید و شمار بیشتری مجروح شدند

قیام ایران – شماره ۱۲ مردم شیراز در سومین روز قیام سراسری به خیابان‌ها ریختند و با پاسداران درگیر شدند، چند تظاهر کننده شهید و شمار بیشتری مجروح شدند   ...

قیام ایران به‌رغم سرکوب وحشیانه، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای برای سومین روز ادامه می‌یابد

قیام ایران به‌رغم سرکوب وحشیانه، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای برای سومین روز ادامه می‌یابد

قیام ایران – شماره ۱۱ قیام ایران به‌رغم سرکوب وحشیانه، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای برای سومین روز ادامه می‌یابد شهادت ۲۷تن از قیام‌گران در دومین روز ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

آخرین مطالب