سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

قیام مردم ایران – شورای ملی مقاومت ایران 33

قیام ایران-شماره ۳۳ – شروع دومین هفته قیام سراسری بزرگ مردم ایران

شهادت ۴۵ تن از مردم در اولین هفته قیام به دست پاسداران و نیروهای امنیتی به رغم تدابیر گسترده امنیتی و سرکوبگرانه رژیم، قیام سراسری مردم ایران وارد دومین هفته خود شد و بعدازظهر امروز (پنجشنبه ۱۴دی-۴ژانویه) مردم در بسیاری از شهرهای کشور…