سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

قیام-فراخوان هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران

فراخوان هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران به عموم اقشار مردم ایران در حمایت از قیام سراسری

فراخوان هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران به عموم اقشار مردم ایران در حمایت از قیام آزادی‌خواهانه سراسری  به‌عنوان وظیفه عاجل مبارزاتی و میهنی همه ایرانیان آزاده و ایراندوست هم‌میهنان آزادیخواه! سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست کز خون دل و…