سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

قیام شهر های ایران

قیام ایران در صدر خبرهای جهان + گزارشهای تکمیلی + فیلم

گزارشها و تحولات قیام ایران درصدر خبرهای جهان قرار گرفته است. https://youtu.be/la89NtCSl60 سی ان ان دریکی از گزارشهای متعدد خود گفت: تظاهرات در سراسر کشور از زمانیکه پنجشنبه شروع شد گسترش یافته است و خبرنگار سی ان ان نیک رابرتسون سردبیر…