سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

قیام – آتش کشیدن عکس خمنی

روزنامه الحیات (لندن) ۷ بهمن ۱۳۹۷: کانون‌های شورشی پایگاه‌های بسیج سرکوبگر رابه آتش میکشند

گزارشی از روزنامه الحیات (لندن) درباره فعالیت‌های کانون‌های شورشی کانون‌های شورشی، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران درشهرهای ایران پایگاه‌های بسیج سرکوبگر وعکس‌های خامنه ای را به آتش میکشند. این سلسله عملیات در شرایطی صورت میگیرد که رژیم…