سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط رژیم اسد

تصویب قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر

تصویب شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر در کمیتة سوم مجمع عمومی ملل متحد با آرای 85 کشور جهان مریم رجوی: پرونده نقض حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود سردمداران استبداد مذهبی در ایران…