سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

قربانعلی پوراحمدی مزدور

مهرداد تقی پور کیست؟ با نام مستعار حسینی جاسوس وزارت اطلاعات

یکشنبه, 14 دی 1393 00:00 مهرداد تقی پور با نام مستعار حسینی اغلب کسانی که بدلایل مختلف از جمله احضار، بازداشت، دستگیری، بازجویی و شکنجه، گذرشان به وزارت اطلاعات و ارگانهای پوششی و مرتبط با آن افتاده باشد، می دانند، که بازجویان و شکنجه…