برچسب: قتل عام 67

زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی؛ زانیار و لقمان مرادی؛

«سرود آزادی برلب» و «فریاد مرگ برحاکمیت پلید آخوندی»، آخرین گفتار سه زندانی سیاسی سرفرازی که درآغاز این هفته به دارشقاوت خلیفه ارتجاع کشیده شدند

آخرین خبرها از صحنه اعدام زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی؛ زانیار و لقمان مرادی؛ حاکی است هر سه زندانی مبارز کرد، با خواندن سرودهای انقلابی و سر دادن شعارهایی علیه ...

صفحه 1 از 2 1 2

آخرین مطالب

در توئیتر ما را دنبال کنید.