سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

قاضی تد پو عضو کنگره آمریکا

کنفرانس در کنگره امریکا، در آستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران، ۲۰ آذر ۹۷

روز 20 آذر برابر با 11 دسامبر کنفرانسی در کنگره آمریکا با حضور اعضای ارشد و نمایندگان برجسته کنگره امریکا در همبستگی با قیام مردم ایران برای آزادی، در آستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم آخوندی برگزار شد در این کنفرانس که با…

تحریم تروریست‌های وابسته به‌ آخوندها در عراق به‌اتفاق آرای مجلس نمایندگان امریکا

كنگرة آمريكا: تصويب لايحة دو حزبي 4591 تحريم شبه نظامیان و تروريست‌های‌ رژيم آخوندي در عراق به‌اتفاق آراي مجلس نمايندگان فراخوان اعضاي ارشد كنگره از هر دو حزب شامل رئيس كميتة خارجي و رئيس دموكرات‌ها در اين كميته به مقابله با تروریسم و …