سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

قاتلان بی فشنگ

قاتلان بی فشنگ

مجدرحالیکه بحران حاکمیت پس از قیام سراسری بالا گرفته است، باندهای درونی رژیم نسبت به آینده تیره و تار رژیم وخطر سرنگونی هشدار می‌دهند و در جنگ و جدال‌های درونی، به سیاست‌های تبهکارانه و غصب حاکمیت مردم توسط ولایت فقیه ارتجاع اعتراف می‌کنند.…