برچسب: فیلمسازی حکومتی

علی مقدم

در پس پرده تزویر و ریا – از علی مقدم

در پس پرده تزویر و ریا – از علی مقدم دروغگوئی و قلب واقعیت، پوشاندن حقایق و شیطان سازی در مورد آزادیخواهان همواره یکی از شنیع‌ترین ابزار دیکتاتورها برای مخدوش ...

آخرین مطالب