سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

فواد بصری

فؤاد بصری؛ از عوامل سرکوب وزارت اطلاعات در استان مرکزی

فؤاد بصری یکی از عوامل وزارت اطلاعات در اراک است. گشتاپوی آخوندی از وی برای پنهان کردن چهره خون‌ریز خود استفاده می‌کند تا هم هزینه نفرت اجتماعی از دژخیمان خود را نپردازد و هم با الگوسازی از سازمان‌دهی چماق داران در سال‌های اولیه انقلاب، به…