سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

فرانسه

فیگارو:حساب‌دو فرد و وزارت اطلاعات‌را به‌خاطر توطئه علیه مجاهدین مسدود کرد

روزنامه فيگارو فرانسه: مقام‌های فرانسوی حساب‌های دو فرد و یک نهاد وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران به خاطر توطئه سوء قصد علیه مجاهدین مسدود کردند یک منبع دیپلماتیک فرانسه گفت: معاونت عملیات وزارت اطلاعات رژيم ایران «دستور اجرای» این طرح…

لوموند:فرانسه عناصری دارددست مقامات رژیم ایران‌درتوطئه ویلپنت‌اثبات‌می‌کند

روزنامه لوموند چاپ فرانسه، یک منبع دیپلماتیک فرانسه: ما عناصری در دست داریم که دست داشتن مقامات رژيم ايران در توطئه سوء قصد علیه گردهمایی مجاهدین در ویلپنت را اثبات ‌می‌کند براي فرانسه قابل قبول نیست که رژيم ایران برای حمله تروریستی در…