برچسب: فرافکنی‌های فاشیسم مذهبی برای گریزاز حسابرسی جنایاتش

موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران

موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران

موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران سخنگوی مجاهدین در مورد نسبت دادن انفجار در نطنز به سازمان مجاهدین ...

قتل غلامرضا منصوری توسط‌باندهای آدمکش خامنه‌ای، اعتراف آخوند مجتبی ذوالنوری به‌مناسبات مافیایی درون‌حاکمیت

قتل غلامرضا منصوری توسط‌باندهای آدمکش خامنه‌ای، اعتراف آخوند مجتبی ذوالنوری به‌مناسبات مافیایی درون‌حاکمیت

قتل غلامرضا منصوری توسط‌باندهای آدمکش خامنه‌ای، اعتراف آخوند مجتبی ذوالنوری به‌مناسبات مافیایی درون‌حاکمیت قتل غلامرضا منصوری توسط‌باندهای آدمکش خامنه‌ای، اعتراف آخوند مجتبی ذوالنوری به‌مناسبات مافیایی درون‌حاکمیت https://vimeo.com/434608089 اعتراف آخوندجنایتکار مجتبی ...

محاکمه اسدالله اسدی تروریست، دربلژیک، نگرانی‌آخوندها و جنگ گرگ‌ها برسر استیصال وزارت‌خارجه آنها

محاکمه اسدالله اسدی تروریست، دربلژیک، نگرانی‌آخوندها و جنگ گرگ‌ها برسر استیصال وزارت‌خارجه آنها

محاکمه اسدالله اسدی تروریست، دربلژیک، نگرانی‌آخوندها و جنگ گرگ‌ها برسر استیصال وزارت‌خارجه آنها محاکمه اسدالله اسدی تروریست، دربلژیک، نگرانی‌آخوندها و جنگ گرگ‌ها برسر استیصال وزارت‌خارجه آنها https://vimeo.com/434973324 نگرانی رژیم و ...

۳ژوئیه۲۰۰۳، آزادی رئیس‌جمهور برگزیده‌مقاومت،مریم رجوی

۳ژوئیه۲۰۰۳، آزادی رئیس‌جمهور برگزیده‌مقاومت، مریم رجوی

۳ژوئیه۲۰۰۳، آزادی رئیس‌جمهور برگزیده‌مقاومت، مریم رجوی ۳ژوئیه۲۰۰۳، آزادی رئیس‌جمهور برگزیده‌مقاومت، مریم رجوی ۱۲تیر۱۳۸۲- ۳ژوئیه ۲۰۰۳ روز سوم ژوئیه ۲۰۰۳ (۱۲تیر۱۳۸۲) خانم مریم رجوی رییس‌جمهور برگزیده‌‌‌‌‌‌‌ مقاومت ایران به‌دنبال ۱۶ روز ...

سخنرانی استیو مک کیپ، مارگاریتا دوران وادل، فیصل الرفوع و شهین سنقری درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی

سخنرانی استیو مک کیپ، مارگاریتا دوران وادل، فیصل الرفوع و شهین سنقری درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی

سخنرانی استیو مک کیپ، مارگاریتا دوران وادل، فیصل الرفوع و شهین سنقری درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی سخنرانی استیو مک کیپ، مارگاریتا دوران وادل، فیصل الرفوع و شهین سنقری درکنفرانس‌بین‌المللی چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی ...

پروین فیروزان، زندانی‌سیاسی‌سابق، ایرج مصداقی را افشا می‌کند، بخشی‌از برنامه پرونده۳تیر99- قسمت اول

پروین فیروزان، زندانی‌سیاسی‌سابق، ایرج مصداقی را افشا می‌کند، بخشی‌از برنامه پرونده۳تیر۹۹- قسمت اول

پروین فیروزان، زندانی‌سیاسی‌سابق، ایرج مصداقی را افشا می‌کند، بخشی‌از برنامه پرونده۳تیر۹۹- قسمت اول پروین فیروزان، زندانی‌سیاسی‌سابق، ایرج مصداقی را افشا می‌کند، بخشی‌از برنامه پرونده۳تیر99- قسمت اول https://vimeo.com/433074836 قسمتی از صحبت ...

محکومیت یک‌مزدور وزارت‌اطلاعات‌آخوندها دردانمارک به‌جرم‌خدمات ‌جاسوسی‌وتروریستی

محکومیت یک‌مزدور وزارت‌اطلاعات‌آخوندها دردانمارک به‌جرم‌خدمات ‌جاسوسی‌وتروریستی

محکومیت یک‌مزدور وزارت‌اطلاعات‌آخوندها دردانمارک به‌جرم‌خدمات ‌جاسوسی‌وتروریستی محکومیت یک‌مزدور وزارت‌اطلاعات‌آخوندها دردانمارک به‌جرم‌خدمات ‌جاسوسی‌وتروریستی https://vimeo.com/433074996 دادگاه دانمارک یک مزدور وزارت اطلاعات را به جرم خدمات جاسوسی و تروریستی برای رژیم آخوندی به ...

حمله‌نیروهای ضدتروریسم عراق به‌کتائب حزب‌الله وابسته‌به‌رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس

حمله‌نیروهای ضدتروریسم عراق به‌کتائب حزب‌الله وابسته‌به‌رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس

حمله‌نیروهای ضدتروریسم عراق به‌کتائب حزب‌الله وابسته‌به‌رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس حمله‌نیروهای ضدتروریسم عراق به‌کتائب حزب‌الله وابسته‌به‌رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس https://vimeo.com/433075110 خبرگزاری رویترز: حمله نیروهای ضدتروریستی عراق به‌مقر ...

تروریسم رژیم‌ایران علیه‌مخالفین دراروپا، بخشی‌ازگزارش سال۲۰۱۹ تروریسم وزارت خارجه امریکا

تروریسم رژیم‌ایران علیه‌مخالفین دراروپا، بخشی‌ازگزارش سال۲۰۱۹ تروریسم وزارت خارجه امریکا

تروریسم رژیم‌ایران علیه‌مخالفین دراروپا، بخشی‌ازگزارش سال۲۰۱۹ تروریسم وزارت خارجه امریکا تروریسم رژیم‌ایران علیه‌مخالفین دراروپا، بخشی‌ازگزارش سال۲۰۱۹ تروریسم وزارت خارجه امریکا https://vimeo.com/432763708 وزارت خارجه آمریکا ـ گزارش تروریسم در سال 2019: ...

صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است،

صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است، گزارش «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر»

صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است، گزارش «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر» صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است، گزارش «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

آخرین مطالب