سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

فتوای خمینی جلاد

نمایشگاه و کنفرانس جنبش دادخواهی در شهرداری شهر سرژی پاریس +فیلم

نمایشگاه و کنفرانسی درباره جنبش دادخواهی قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67در شهرداری شهر سرژی در شمال پاریس، برگزار شد. در شروع کنفرانس در شهرداری سرژی، آزاده عالمی درباره قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67به فتوای خمینی…