سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

غلامرضا موسوی مامور اطلاعات آخوندی

غلامرضا موسوی مامور اطلاعات آخوندی در استان خراسان – مشهد

غلامرضا موسوی یکی از عوامل وعناصر اصلی شعبه پوششی وزارت اطلاعات دراستان خراسان – مشهد، می باشد. وزارت اطلاعات، تعدادی از مأموران و عوامل خود را در شعبات پوششی سازماندهی کرده است. یکی از انجمنهای دستساز آخوندها «نجات رژیم» نام دارد. که…