سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

غلامحسین صادقی آبکوه مزدور

غلامحسین صادقی آبکوه مأمور دوره گرد وزارت اطلاعات در مشهد

غلامحسین صادقی یکی از عوامل سرکوبی هواداران و خانواده های مجاهدین در مشهد و نیز از عناصر دوره گردی است که به همراه دیگر مأموران وزارات اطلاعات در «نجاتِ رژیم» به شهرهای مختلف از جمله قزوین، بابل، اصفهان و… برده می شود تا علیه مجاهدینِ ساکن…