سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

غفور فتاحیان مزدور

غفور فتاحیان؛ مزدوری ارزان قیمت برای اطلاعات آخوندی

مزدور اطلاعات آخوندی، غفور فتاحیان حکومت آخوندی سالیان است که جعلیات، یاوه‌ها و آرزوهای ولی‌فقیه ارتجاع علیه مجاهدین و مقاومت ایران را از زبان مأموران و مستخدمین اطلاعات تحت عنوان«عضو سابق مجاهدین» نشخوار می کند.در آستانه سفر آخوند…