سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین

اعتراف یک کارشناس رژیم به نقش تعیین کننده کارگزاران حکومتی در پشت موسسات غارتگر مالی

یک کارشناس رژیم در باره رانت‌های حکومتی برای حمایت از موسسات غارتگر مالی گفت: وقتی مسئله موسسات مالی مطرح شد سران قوا سریع جلسه تشکیل دادند و ۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب ملت به این‌ها به اسم طرح سازماندهی موسسات غیرمجاز پرداخت کردند، اما…