سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

علی مرادی مزدور

علی مرادی مآمور وزارت اطلاعاتی حکومت ایران کیست ؟

«علی مرادی» یک مستخدم وزارت اطلاعات رژیم آخوندی است که در جاسوسی و سرکوب هواداران مقاومت ایران در لرستان بکار گرفته می‌شود. او ازجمله مزدوران این وزارت آدمکش است که در زمینه‌سازی کشتار مجاهدان در اشرف و لیبرتی نقش داشته و درصحنه و پشت صحنه…