سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

علی محمد خاتمی مزدورِ

علی محمد خاتمی مزدورِ تازه به دوران خیانت رسیده -علیه مجاهدین

چهارشنبه, 10 اردیبهشت 1393 «کاشف آزادترین و دموکرات ترین کشور جهان!» در مزبله آخوندها آخوندها برای ضربه زدن به مجاهدین، به شدت دنبال کسب اطلاعات از درون سازمان می باشند تا بتوانند طرحهای تروریستی خود را تکمیل کنند. کما اینکه بسیار نیاز…