سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

علی قشقاوی مزدور وزارت اطلاعات

علی قشقاوی نفو‌ذی وزارت اطلاعات، سوابق و خیانت‌ها

اخیرا” تعدادی از مأموران اطلاعات آخوندی و نیروی تروریستی قدس تحت عنوان رژیم ساخته «اعضای سابق» یا «منتقدان»، از اقدامات جنایتکارانه دولت دست نشانده رژیم در عراق و شخص مالکی علیه مجاهدین قدردانی و سپاسگزاری کرده اند. آنها به شستن دستان خونین…