سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشینگتن

مصاحبه فاکس‌نیوز با علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در مورد قیام ایران

علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشینگتن در مصاحبه با فاکس‌ نیوز درباره قیام ایران در پاسخ به این سؤال که آیا انتظار چنین تظاهرات گسترده‌یی را که به ناگهان منفجر شد را داشتید گفت: خوب قطعاً من انتظار آن را داشتم زیرا این…