سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

عزیز پاک نژاد: فریاد مرگ بر دیکتاتور خامنه ای

عزیز پاک نژاد: فریاد مرگ بر دیکتاتور خامنه ای را نشانه گرفته است

متن سخنرانی در مقابل سفارت رژیم در پاریس نهم دی ماه ۱۳۹۶ هموطنان عزیز، یاران وفادار و سخت کوش مقاومت، دوستان گرامی درود بر شما در ایران عزیزمان غوغائی برپاست. شهرها یکی بعد از دیگری با به میدان آمدن آمادگی خود را برای ریشه کن کردن نظام…