سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

عزت شاهی- مطهری

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت ششم)

عزت‌الله مطهری (عزت شاهی): هیچ وقت امیدی نداشتیم در زمان ما حکومت عوض شود و امثال ما مسئول شویم؛ نه تنها ما که بزرگتر از ما هم چنین امیدی نداشت! عزت‌الله مطهری (عزت شاهی) از گردانندگان کمیته‌های ضدمردمی خمینی و از شکنجه‌گران نظام سرکوبگر…