سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

عربده کشی های مجلس ارتجاع

ادامه بحران در مجلس ارتجاع برسر تن دادن رژیم به کنوانسیون ضد تأمین مالی تروریسم

در جلسه روز چهارشنبه مجلس آخوندی، بحران بر سر تن‌دادنِ رژیم به کنوانسیون ضد تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی)، ادامه یافت. این جلسه با خروج شماری از مخالفان کنوانسیون مربوطه متشنج شد؛ و هر چند کار به توقف جلسه نکشید، اما به علت اینکه ایرادات…

استعفای جمعی هجده عضو مجلس ارتجاع در اعتراض به بودجه سال آینده دولت حسن روحانی

در پی بحران در راس نظام در وحشت از خیزش‌های مردمی؛ هجده تن از اعضای مجلس ارتجاع از استان اصفهان بطور جمعی استعفا دادند.  عضو مجلس رژیم از استان اصفهان، گفت، نامه استعفای جمعی نمایندگان اصفهان روز چهارشنبه به هیأت رئیسه تحویل داده شده و…

تشنج در مجلس ارتجاع در بررسی لایحه الحاق رژیم به کنوانسیون مبارزه با تأمین تروریسم و فغان نمایندگان…

مجلس ارتجاع در جلسه پرتشنج روز یکشنبه خود، لایحه الحاق رژیم به کنوانسیون مبارزه با تأمین تروریسم (اف.ای.تی.اف) به مدت دو ماه تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپا به تعویق‌انداخت. در این جلسه شماری از اعضای مجلس رژیم طومار را در جایگاه هیأت…