سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

عباس محمد پور مزدور

عباس محمد پور؛ بازیگر جدید سیرک سیار وزارت اطلاعات حکومت ایران

عباس محمد پور؛ بازیگر جدید سیرک سیار وزارت آخوندهای مفلوک در این روزها برای ابراز واکنش در مقابل پیروزی‌های مجاهدین و مقاومت ایران به هر خس و خاشاکی متوسل می‌شوند. در بیان درماندگی مفرط این رژیم، همان بس که یک عنصر زبون و مفلوک به نام…