سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

عباس صادقی نژاد مزدور

عباس صادقی‌نژاد، عامل نفوذی اطلاعات آخوندی را بشناسید

عامل نفوذی اطلاعات آخوندی عباس صادقی‌نژاد، در اواسط سال70, چند ماه پس از سلسله عملیات مروارید، به‌عنوان یک درجه‌دار ارتشی، متقاضی پیوستن به ارتش آزادیبخش شد. پس از مدتی مشخص شد که او از طرف وزارت اطلاعات رژیم آخوندی برای ماموریت ضربه زدن…