سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر

جواد لاریجانی: گزارشگر ویژه حقوق‌بشر از (مجاهدین) دفاع جانانه‌یی کرده است

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نقض حقوق‌بشر در ایران جواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و اعدام در رژیم آخوندی روز ۷دی۹۷خشم خود را نسبت به گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران نشان داد. وی در مصاحبه با تلویزیون رژیم تحت نام…