برچسب: صدور بنیادگرایی

توطئه‌ها و ترفندهای سوخته خلیفه ارتجاع برای مقابله با مجاهدین

حلب امتداد چهار دهه خط‌مشی جنایت‌بار

برانگیختگی وجدان‌های آزردة بشری از جنایات رژیم آخوندی در حلب، آن را به توجیه تراشی انداخته است. زیر ضرب رسوایی عالم‌گیر جنایات انجام‌گرفته، سفیر رژیم در لندن به صحنه فرستاده ...

آخرین مطالب

در توئیتر ما را دنبال کنید.