سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شیطان

یونایتدپرس: دیدارازآلبانی کارزار دروغ پراکنی رژیم ایران رابرملا می کند

خبرگزاري يونايتدپرس بين المللي ديدارازآلبانی كارزار دروغ پراكنی رژيم ايران رابرملا مي كند به قلم استرون استيونسون-27نوامبر 2018 خبرگزاري يونايتدپرس بين المللي در مقاله ای به قلم استرون استيونسون تحت عنوان ديدارازآلباني كارزار دروغ پراكني…