سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شورای ملی مقاومت – محکومیت اعدام توسط خامنه ایی جنایتکار

محکومیت آخوندها به‌عنوان نخستین حکومت حامی تروریسم در جهان درکنگره امریکا

کنگره آمریکا: جلسه استماع در زیرکمیته تروریسم به ریاست قاضی تد پو محکومیت تروریسم دیکتاتوری آخوندی به‌عنوان نخستین حکومت حامی تروریسم در جهان هماهنگ‌کنندة امور ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا: رژیم ایران هم‌چنان حکومت اصلی حامی…