سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شورای امنیت ملل متحد

استقبال نیکی هیلی از درخواست فرانسه و انگلستان برای برگزاری جلسه شورای امنیت 

نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد ضمن استقبال از درخواست فرانسه و انگلستان برای برگزاری جلسة شورای امنیت دربارة پرتاب موشک رژیم، گفت: «تازه‌ترین آزمایش موشک بالستیک (رژیم) ایران خطرناک و نگران‌کننده است. ایالات متحده مکرراً به جهان نسبت به…

ابراز نگرانی سفرای فرانسه، انگلستان و هلند در شورای امنیت از موشک‌پرانی اخیر آخوندها

شبه‌دنبال برگزاری اجلاس شورای امنیت دربارة آزمایش جدید موشکی رژیم، فرانسوا دولاتر سفیر فرانسه به خبرنگاران، گفت: «ما همراه با انگلستان خواهان (برگزاری) این جلسه دربارة پرتاب موشک بالستیک توسط (رژیم) ایران در اول دسامبر (دهم آذرماه) شده…