سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شهدای قیام سراسری ایران دست کم به ۳۰ تن می رسد

اطلاعیه قیام- شماره ۲۶- شهدای قیام سراسری ایران دست کم به ۳۰ تن می رسد

تا آخرین ساعات دوشنبه شب ۱۱ دی ماه یعنی در پنج روز اول قیام سراسری مردم علیه رژیم آخوندی دست کم ۳۰ تن از قیام‌کنندگان در شهرهای مختلف کشور با شلیک مستقیم پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر به شهادت رسیدند. ۱۰تن از آنان روز دوشنبه ۱۱دی در…