سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شهادت دست کم ۱۲ تظاهر کننده توسط پاسداران طی دو روز

قیام ایران – شماره ۲۴ – تظاهرات مردمی و درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر

شهادت دست کم ۱۲ تظاهر کننده توسط پاسداران طی دو روز در پنجمین روز قیام سراسری علیه رژیم آخوندی، مردم در شهرهای مختلف و با شعارهای مرگ بر خامنه ای؛ خامنه‌ای حیا کن مملکت را رها کن و ... در تهران و دهها شهر در سراسر کشور به خیابانها ریخته…