برچسب: شناسایی بین‌المللی آلترناتیو انقلابی

اجلاس رسمی پارلمان اروپا – سخنرانیهای نمایندگان درحمایت از قیام مردم ایران و حمایت از جایگزین دموکراتیک و خانم مریم رجوی

اجلاس رسمی پارلمان اروپا – سخنرانیهای نمایندگان درحمایت از قیام مردم ایران و حمایت از جایگزین دموکراتیک و خانم مریم رجوی

اجلاس رسمی پارلمان اروپا 27 نوامبر 2019 – 6 آذر 1398 سخنرانیهای نمایندگان درحمایت از قیام مردم ایران محکومیت کشتار و سرکوب وحشیانه رژیم‌آخوندی حمایت از جایگزین دموکراتیک و خانم ...

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه ۷آبان۹۸

مریم رجوی در مجلس-ملی فرانسه ، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران روز دوم آبان1398 مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به دعوت گروهای مختلف پارلمانی در کنفرانسی درمجلس ملی ...

صفحه 1 از 2 1 2

آخرین مطالب