سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شماره 1 چرامیگویم انقلاب 57 دزدیده شد

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هشتم)

کینه توزی وزارت اطلاعات از مبارزه سازمان مجاهدین در زمان شاه که راه‌را بر عافیت‌طلبی و سازش آخوندها با رژیم شاه در ایجاد مرزبندی‌های خونین سیاسی بسته‌بود.  محمدجواد هاشمی‌نژاد یکی از سرکردگان وزارت اطلاعات در مورد بسته بودن راه سازش…

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت چهاردهم)

اعتراف خمینی به این‌ که خودش و آخوندهای هم‌سنخش، هیچ‌گاه «با اساس حکومت سلطنتی» مخالفتی نداشته‌اند! خمینی دجال که با ناصداقتی رهبری انقلاب آزادی‌خواهانه و ضدسلطنتی مردم ایران درسال57 را دزدید، سال‌ها پیش از آنکه به ذهنش خطورکند ممکن‌است…