سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شعبه های وزارت اطلاعات

علی قشقاوی نفو‌ذی وزارت اطلاعات، سوابق و خیانت‌ها

اخیرا” تعدادی از مأموران اطلاعات آخوندی و نیروی تروریستی قدس تحت عنوان رژیم ساخته «اعضای سابق» یا «منتقدان»، از اقدامات جنایتکارانه دولت دست نشانده رژیم در عراق و شخص مالکی علیه مجاهدین قدردانی و سپاسگزاری کرده اند. آنها به شستن دستان خونین…

غلامحسین صادقی آبکوه مأمور دوره گرد وزارت اطلاعات در مشهد

غلامحسین صادقی یکی از عوامل سرکوبی هواداران و خانواده های مجاهدین در مشهد و نیز از عناصر دوره گردی است که به همراه دیگر مأموران وزارات اطلاعات در «نجاتِ رژیم» به شهرهای مختلف از جمله قزوین، بابل، اصفهان و… برده می شود تا علیه مجاهدینِ ساکن…

جهانبخش سیدمحمدی عامل وزارت اطلاعات در کرمانشاه

جهانبخش سیدمحمدی متولد سال1336 درکرمانشاه و یکی از مأموران اطلاعات و از گردانندگان ارگان جاسوسی و سرکوبی خانواده ها تحت عنوان «نجات» رژیم در استان کرمانشاه است که به آزار و اذیت خانواده های مجاهدین مشغول است. مأموریت دیگر این گماشته وزارت…