سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شعار مرگ بر روحانی مرگ بر گرانی

اعتراف صالحی به دروغگویی و پنهان‌کاری در مذاکرات با ۵+۱ به دستور خامنه‌ای

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ضرورت ایستادگی و قاطعیت جامعه جهانی در برابر ۳۰سال قانون‌شکنی و فریبکاری فاشیسم دینی علی‌اکبر صالحی رئیس آژانس اتمی رژیم آخوندی روز دوم بهمن در یک اعتراف بی‌سابقه گفت رژیم آخوندی در مذاکرات اتمی…

اعتراف آخوند روحانی به تنگناهای مرگبار رژیم، زمینه‌سازی دجالانه برای گران‌کردن سوخت

آخوند حسن روحانی روز دوشنبه بر ناگزیر بودن حکومت آخوندی به تن دادن به کنوانسیون‌های مربوط به اف ای تی اف تاکید کرد و با اشاره به وضعیت بحرانی رژیم در تنگنای تحریم‌ها، گفت: مافرصت‌ها را می‌سوزانیم وبدون کار کردن با بانک‌های بین المللی اقتصاد…

اعترافات ابلهانه امام‌جمعه‌های خامنه ای به وضعیت بحرانی لاعلاج در نظام آخوندی

آخوند موحدی کرمانی، امام جمعه خامنه‌ای در تهران روز 16آذر97به ناکار آمدی اقدامات تصنعی رژیم در رابطه با بحران ارزی، و استمرار گرانی و افزایش قیمت‌ها اعتراف کرد وگفت: «ما در شرایط ویژه ای هستیم و دشمن تمام تلاش خود را معطوف این کرده که…

قیام‌کنندگان در کرمانشاه: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. جوان ایرانی بلند شو بلند شو

تظاهرات مردم قوچان با شعار مرگ بر روحانی مرگ بر گرانی در جریان قیام مردم قهرمان کرمانشاه، صبح روز جمعه ۸دی قیام‌کنندگان تابلوها و پلاکاردهای رژیم به‌ویژه پلاکاردهای بسیج و سپاه را پاره کردند. نیروهای ضدشورش با باتون به شرکت کنندگان…