سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شرکت مجاهدین در انتخابات دوره اول مجلس شورا

۱اسفند ۱۳۵۸ – ۲۰ فوریه: شرکت مجاهدین در انتخابات دوره اول مجلس شورا

در اسفندماه سال 1358، مجاهدین به‌رغم همه محدودیتها و فشارهای خمینی، ازجمله حذف مسعود رجوی ، کاندیدای مجاهدین برای انتخابات ریاست جمهوری با فتوای خمینی، تا آنجا که ممکن بود، برای حفظ آزادیها و جلوگیری از پایمال شدن آنها، با ارائه لیست…