سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شاهدان قتل‌عام 67و بستگان شهیدان

نشنال اسکاتلند: فراخوان به اقدام بین‌المللی، ۳۰سال پس از قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی درایران

سه دهه پس از قتل عام 30000 زندانی سیاسی در ایران، رهبر اپوزیسیون این کشور گفت که جامعه بین‌المللی باید به سکوت خود دربارة این موضوع پایان بدهد. مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در یک کنفرانس بین‌المللی که همزمان در 20…

نمایشگاه و کنفرانس جنبش دادخواهی در شهرداری شهر سرژی پاریس +فیلم

نمایشگاه و کنفرانسی درباره جنبش دادخواهی قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67در شهرداری شهر سرژی در شمال پاریس، برگزار شد. در شروع کنفرانس در شهرداری سرژی، آزاده عالمی درباره قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67به فتوای خمینی…