سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

سیامک نادری

تراوشات مالیخولیایی یک مزدور نورسیده وزارت اطلاعات

اینجانب احمدعلی دلاور که اکنون به دنبال زندگی شخصی خودم هستم، باکمال ناباوری متوجه شدم که سیامک نادری اخیراً یک شوی سیاسی علیه سازمان مجاهدین به راه انداخته است. نامبرده حدود سه و نیم سال پیش در اوایل ورود مجاهدین به آلبانی، به دنبال کار…

“کابل های سه رشته ای” اسماعیل یغمایی و عاطفه اقبال.: حسن حبیبی

سیامک نادری تخم دو زرده جدید وزارت اطلاعات است.کمکی فرق دارد با بقیه. یاد گرفته که ” دراماتیک” با چاشنی “رمانتیک” بنویسد.بد هم نیست البته. خوب جدید است . نو آوری است. مثل این مداح های جدید این دوره . شعر هایده را میخوانند و البته لحنش تعزیه…

نامه دریافتی از جواد زائریان

برایم عجیب بود که روان‌پریشی بنام سیامک نادری که سالیان او را می‌شناختم، چرا زودتر از این‌ها این دروغ‌ها و لاطائلات را که خودش هم باورش شده را بیرون نریخته، وقتی شنیدم گفتم ببینم چه گفته و ویدئویی که پرکرده را دیدم. تعجب نکردم چون این…

روان‌پریشی و مالیخولیای سیامک نادری

در دوران دانش‌آموزی معلمی داشتیم بنام آقای اسماعیل‌زاده که از توده‌ای‌های توبه‌کرده بود و برای اثبات سرسپاری‌اش به ساواک، در کلاس درس مستمر از فواید انقلاب سفید و حزب رستاخیز می‌گفت. چون سواد چندانی هم نداشت جابجا از خاطراتش با اعلیحضرت و…

امید، ناامید شده (محمد کرمی)مامور وزارت اطلاعات! -ازعبدالرضا جباری

امید، ناامید شده ! – از عبدالرضا جباری امیدواری «کفتاران عمامه‌دار» به «فصل جدید ریزش و برگ ریزان» (پنبه‌دانه‌ای که شتران‌ولایت به‌همدیگر در سایت نجاست اطلاعات آخوندی 22آذر96 وعده‌می‌دادند) در تشکیلات روزبه‌روز منسجم‌تر مجاهدین، با…

جوابیه محسن ومحمد ترکمن زاده – به اراجیف سایتهای مزدوران وزارت اطلاعات

طی روزهای اخیر اخباری موهوم و مجعول در سایتهای اینترنتی در مورد وضعیت ما در آلبانی منتشرشده است.لذا لازم دانستیم که تصریح کنیم : ما از 4 دهه قبل تاکنون به آرمانهای مجاهدین وفادار بوده ، هستیم و خواهیم بود. تلاش‌های مزدوران بی جیره یا با…

سیامک نادری مزدوری با دعاوی مضحک درمقابل جنبش دادخواهی و مجاهدین

رونمایی یک بریده مزدور نورسیده (سیامک نادری) در سایتهای تابعه اطلاعات آخوندی با دعاوی ابلهانه و مضحک برای مقابله با جنبش دادخواهی و موقعیت مجاهدین در آلبانی- کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران رونمایی یک مزدور وزارت…

پاسخ به اراجیف هم‌دستان تواب تشنه بخون- فرامرز حبیبی

من فرامرز حبیبی از هواداران پرافتخار سازمان مجاهدین در سایتی از بلندگوهای اطلاعات آخوندی به نام حقیقت مانا متعلق به مزدوری به نام سیامک نادری مطالبی کذب مشاهده کردم که تماماً دعاوی صدبار تکرار شده و نخ نمای وزارت اطلاعات آخوندی بود. در این…

یک گواهی درباره ترفندهای کثیف مزدور وزارتی سیامک نادری

عیادت و عکس گرفتن غافلگیرانه از بیماران پس از 7سال محاصره پزشکی و دارویی برای متهم کردن مجاهدین به عدم رسیدگی در سایتهای رژیم اینجانب علی فرحمند که در حال حاضر در کشور آلبانی ساکن و مشغول زندگی خودم می‌باشم، چندی پیش که همراه یکی از…

نامه رسیده- رضا رهبر

مدت 4دهه است که ملت ایران دریکی از سیاهترین‌ ادوار تاریخ خود به سر می‌برد. تعداد کثیری رانده‌شده از وطن و اکثریتی اسیر در میهن. فروش کلیه، فروش نوزاد، غمگین‌ترین ملت جهان – کولبری مردان وزنان و و و هزاران فاجعه دیگر، تنها حاصل دیکتاتوری…