سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

سيامك ناگري

جواب ابلهان خاموشی است

در این شرایط مردم ایران دشمنی در مقابل خود می‌بینند که برای یک‌لحظه ماشین کشتار و سرکوبش علیه مردم توقفی نداشته و انعکاس و پژواک صدای مردم ایران به این نظام فاشیستی و مذهبی همیشه و در تمام سرفصل‌ها ” نه “ بوده و هرروز شاهد اعتراضات و…